MAX VILHELM KÄCK :: tonsättare :: filosof
BIOGRAFI TEXTER VERK LYSSNA NÅGRA ORD KONTAKT
      
Orkester
  Horisont 1975 Symphony orchestra 6´30´´
  Tat Twam Asi 1978 Symphony orchestra 25
  Sinfonia I 2000 String orchestra 14´
  Sinfonia II 2001 Wind ensemble 11´15´´
  Sinfonia III 2007 Stringquintet, two clarinets, two sax., french horn, tuba and percussion
  Symphony no. 1 2002 Symphony orchestra 30´
  Last Symphony 2011 Symphony orchestra 25´
  Varom man inte kan tala 2016 Small orchestra 8´30´´
      
Kammarmusik
  Beröring 1978 Violoncello, piano 11´30´´
  Samtal i lä 1982 Flute, violoncello, piano 12´
  Krater 1984 Percussion ensemble and tape  
  Tinget i sig 1984 Percussion ensemble  
  Tankens krökning 1996 Marimba, crotales, piano, stringquartet 6´05´´
  Ritornell 1998 Flute, oboe, clarinet, bassoon, french horn, trumpet, trombone, percussion 18´
  Quintet for stringquartet and oboe with piano obligato 1998 Oboe, piano, stringquartet
  Three Canons 1980/1999 Woodwindquartet 9´40´´
  Diabol 2000 Violin, alto flute, bass clarinet, piano 3´45´´
  Canon 2001 Eight violins 3´45´´
  Sonatkrans 2002 Two pianos 16´
  Syrtis major planum 2002 Two guitars 6´40´´
  Aonia terra 2002 Two violins 8´30´´
  Alba Patera 2003 Flute, clarinet, violin, cello, piano, percussion 20´
  Pavonis Mons 2003 Flute, oboe, clar., bassoon, 2 trumpets, fr. horn, trombone 8´30´´
  Tempus fugit 2003 Marimba, crotales
  Horus öga 2004 Stringquartet 18´
  Appell 2005 Three trumpets
  Hatshepsut i Punt 2005 Stringquartet 22´
  Studier i tonens vibration 2008 Flute and piano 15´
  Andra kransen 2008 Alto flute, eng. horn, clar, bassoon 9´30´´
  När tiden vilar 2009 Marimba, vibraphon, crotales 10´10
  Studier i fri flykt 2009 Flute, oboe, clarinet, bassoon
  Studier i minnets poetik 2010 Stringquartet
  Kreislergalaxen 2011/2018 Violin, piano, vibraphone 10´20´´
  Fem suckar för en gammal värld 2012 Two chimes
  Utsikten från västra fönstret 2013 Flute, clarinet, violin, cello, piano, percussion 10´
  Avlyssnade ohörda 2014 Flute, clarinet, violin, cello, piano, percussion
  Oförutsedda tilldragelser 2014 Flute, clarinet, violin, cello, piano, percussion 5´40´´
  Jag är här 2015 Flute, clarinet, violin, cello, piano, percussion
  Tre frågor till minnet 2016 Duoclavichord
  Fragment 30 2017 Two guitars 5´30´´
  Fyra fragila fraser 2017 Alto flute and guitar 3´40´´
  Canon a 3,
Omaggio a JD Zelenka
2018 Two oboes, bassoon
  SEJ in memoriam 2018 Flute, clarinet, 2 violins, cello, percussion 9´´
  Väven, rummet 2019 String quartet, flute, oboe, clarinet, bassoon 7´30´´
   
Solostycken
  Preludium 1980 Violoncello
  Varken eller allt 1993 Alto flute
  Både och inget 1994 Oboe 6´40´´
  Gitarrdagbok 1998 Guitar
  Endera eller några 1999 Bassoon 3´35´´
  Svit för piano 1999 Piano 13´30´´
  Få av båda 1999 Clarinet (Bb) 7´15´´
  Samma, skillnad 2000 English horn 4´45´´
  Kanon kan Ann 2002 Flute
  Intonation och fuga fracta 2007 Clavichord
  Postmusikaliska etyder 2013 Piano
  Därom må man tiga 2016 Piano 10´
  Prologos α 2020 Piano 6´30´´
  Prologos β 2020 Piano
      
Orgel och kör
  Genomträngningens faktum 1986/rev. 2004 Mixed choir 14´
  Herakleitos fragment 2004 Organ 25´
  Jag kom till dig 2004 Womens choir
  Stilleben med solnedgång 2006 Organ
  Landskap med bäck 2006 Organ
  Tilblivelser 2017 Mixed choir 2´30´´
  Erhebe Dich,
Du Richter der Welt
2020 Organ 10'30'
      
Elektroakustiska verk, multimediaverk och video
  Sickling 1978 EAM 10´
  Dagrar 1978 EAM 23´
  Bilder ur ett kretslopp 1978 EAM 16´
  Övervintring 1979 EAM 11´37´´
  Monument 1981 EAM 8´32´´
  Phonofoni 1982 EAM 14´28´´
  Pastoral 1982 EAM 4´40´´
  Makaber 1982 EAM 3´50´´
  Quinta Essentia 1984 EAM 15´01´´
  Krater 1984 EAM 5´13´´
  Genomträngningen 1986 MM/kör 95´
  Undre världens fem floder 1986/rev. 2017 EA 34´37´´
  Megalit 1994 MM 10´44´´
  Bromo   MM  
  Mannes   MM  
  Malingsbo   MM  
  Stranden   MM  
  ¿Que? 1995 EAM 6´45´´
  Dagrar 2017 Video 23´
  Apelnäs 2018 Video 25´52´´